Nutella/Manekinella, banan, sos

23,50 zł

wybór (obowiązkowe)

sosy słodkie (50 ml) (obowiązkowe)

dodatki
(limit sztuk: 2)

4,00 zł

4,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,50 zł

dodatkowy sos (50 ml)

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

Więcej dodatków

1